Privacy

EA Pens & Paper / EuroAgenda houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. EA Pens & Paper / EuroAgenda respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Indien u niet langer wilt dat er gebruik wordt gemaakt van de door u verstrekte gegevens, dan wel dat u een adreswijziging wenst door te geven, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een verwijderingsverzoek dan wel wijzigingsverzoek in te dienen gericht aan EA Pens & Paper / EuroAgenda. Uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.